محصولات سایت

فرش ماشینی پارسه Machine Made Carpet Parseh

به فروشگاه اینترنتی فرش ماشینی پارسه اتاقچین خوش آمدید

فرش ماشینی پارسه طرح ویولت کد FSM144 زمینه سرمه ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پارسه طرح ویولت کد FSM144 زمینه سرمه ای

مدلفرش ماشینی پارسه طرح ویولت کد FSM144 زمینه سرمه ای
رنگ زمینهسورمه‌ای
فرممستطیل
تراکم طولی فرش3000
شانه700
جنس نخ پودپنبه
موجود نیست
فرش ماشینی پارسه طرح سیندرلا FSA305
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پارسه طرح سیندرلا FSA305

مدلفرش ماشینی پارسه طرح سیندرلا FSA305
تراکم طولی فرش1200
فرممستطیل
جنس نخ پودجوت
شانه400
موجود نیست
فرش ماشینی پارسه طرح عروسک کیتی FSA304
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پارسه طرح عروسک کیتی FSA304

مدلفرش ماشینی پارسه طرح عروسک کیتی FSA304
جنس نخ پودجوت
فرممستطیل
شانه400
تراکم طولی فرش1200
موجود نیست
فرش ماشینی پارسه طرح عروسک کیتی FSA303
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پارسه طرح عروسک کیتی FSA303

مدلفرش ماشینی پارسه طرح عروسک کیتی FSA303
شانه400
تراکم طولی فرش1200
جنس نخ پودپلی‌استر و پنبه
فرممستطیل
موجود نیست
فرش ماشینی پارسه طرح پرندگان خشمگین FSA302
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پارسه طرح پرندگان خشمگین FSA302

مدلفرش ماشینی پارسه طرح پرندگان خشمگین FSA302
تراکم طولی فرش1200
شانه400
جنس نخ پودپلی‌استر و پنبه
فرممستطیل
موجود نیست
فرش ماشینی پارسه طرح دختر توت فرنگی FSA301
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پارسه طرح دختر توت فرنگی FSA301

مدلفرش ماشینی پارسه طرح دختر توت فرنگی FSA301
جنس نخ پودجوت
فرممستطیل
تراکم طولی فرش1200
شانه400
موجود نیست
فرش ماشینی پارسه کدFSM143 زمینه سرمه ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پارسه کدFSM143 زمینه سرمه ای

مدلفرش ماشینی پارسه کدFSM143 زمینه سرمه ای
فرممستطیل
متراژشش متری نه متری دوازده متری
تراکم طولی فرش2550
جنس نخ پودپنبه
شانه700
رنگ زمینهسورمه‌ای
موجود نیست
فرش ماشینی پارسه کد FSM142 زمینه سرمه ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پارسه کد FSM142 زمینه سرمه ای

مدلفرش ماشینی پارسه کد FSM142 زمینه سرمه ای
تراکم طولی فرش2550
شانه700
فرممستطیل
متراژدوازده متری شش متری نه متری
جنس نخ پودپنبه
رنگ زمینهسورمه‌ای
موجود نیست
فرش ماشینی پارسه کد FSM141 زمینه سرمه ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پارسه کد FSM141 زمینه سرمه ای

مدلفرش ماشینی پارسه کد FSM141 زمینه سرمه ای
رنگ زمینهسورمه‌ای
متراژشش متری نه متری دوازده متری
جنس نخ پودجوت
فرممستطیل
شانه700
تراکم طولی فرش2550
موجود نیست
فرش ماشینی پارسه کد FSM140 زمینه سرمه ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پارسه کد FSM140 زمینه سرمه ای

مدلفرش ماشینی پارسه کد FSM140 زمینه سرمه ای
فرممستطیل
رنگ زمینهسورمه‌ای
جنس نخ پودجوت
متراژشش متری نه متری دوازده متری
تراکم طولی فرش2550
شانه700
موجود نیست
فرش ماشینی پارسه طرح اهورا کد FSM139 زمینه سرمه ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پارسه طرح اهورا کد FSM139 زمینه سرمه ای

مدلفرش ماشینی پارسه طرح اهورا کد FSM139 زمینه سرمه ای
فرممستطیل
شانه700
تراکم طولی فرش2550
رنگ زمینهسورمه‌ای
متراژشش متری نه متری دوازده متری
جنس نخ پودجوت
موجود نیست
فرش ماشینی پارسه کد FSM138 زمینه سرمه ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پارسه کد FSM138 زمینه سرمه ای

مدلفرش ماشینی پارسه کد FSM138 زمینه سرمه ای
جنس نخ پودجوت
فرممستطیل
تراکم طولی فرش2550
متراژشش متری نه متری دوازده متری
رنگ زمینهسورمه‌ای
شانه700
موجود نیست
فرش ماشینی پارسه کد FSM137 زمینه قهوه ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پارسه کد FSM137 زمینه قهوه ای

مدلفرش ماشینی پارسه کد FSM137 زمینه قهوه ای
جنس نخ پودجوت
رنگ زمینهقهوه‌ای
متراژشش متری نه متری دوازده متری
شانه700
فرممستطیل
تراکم طولی فرش2550
موجود نیست
فرش ماشینی پارسه کد FSM136 زمینه آبی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پارسه کد FSM136 زمینه آبی

مدلفرش ماشینی پارسه کد FSM136 زمینه آبی
تراکم طولی فرش2550
شانه700
رنگ زمینهآبی
متراژشش متری نه متری دوازده متری
جنس نخ پودجوت
فرممستطیل
موجود نیست
فرش ماشینی پارسه کدFSM135 زمینه آبی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پارسه کدFSM135 زمینه آبی

مدلفرش ماشینی پارسه کدFSM135 زمینه آبی
تراکم طولی فرش2550
جنس نخ پودپنبه
متراژشش متری نه متری دوازده متری
رنگ زمینهآبی
فرممستطیل
شانه700
موجود نیست
فرش ماشینی پارسه کدFSM134 زمینه سورمه ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پارسه کدFSM134 زمینه سورمه ای

مدلفرش ماشینی پارسه کدFSM134 زمینه سورمه ای
شانه700
متراژشش متری نه متری دوازده متری
فرممستطیل
جنس نخ پودجوت
رنگ زمینهسورمه‌ای
تراکم طولی فرش2550
موجود نیست
فرش ماشینی پارسه کدFSM133 زمینه آبی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پارسه کدFSM133 زمینه آبی

مدلفرش ماشینی پارسه کدFSM133 زمینه آبی
متراژشش متری نه متری دوازده متری
فرممستطیل
تراکم طولی فرش2550
شانه700
رنگ زمینهآبی
جنس نخ پودجوت
موجود نیست
فرش ماشینی پارسه کدFSM132 زمینه سورمه ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پارسه کدFSM132 زمینه سورمه ای

مدلفرش ماشینی پارسه کدFSM132 زمینه سورمه ای
شانه700
رنگ زمینهسورمه‌ای
فرممستطیل
جنس نخ پودجوت
تراکم طولی فرش2550
متراژشش متری نه متری دوازده متری
موجود نیست
فرش ماشینی پارسه کدFSM131 زمینه قهوه ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پارسه کدFSM131 زمینه قهوه ای

مدلفرش ماشینی پارسه کدFSM131 زمینه قهوه ای
رنگ زمینهقهوه‌ای
متراژشش متری نه متری دوازده متری
شانه700
تراکم طولی فرش2550
فرممستطیل
جنس نخ پودجوت
موجود نیست
فرش ماشینی پارسه کد FSM129 زمینه سرمه ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پارسه کد FSM129 زمینه سرمه ای

مدلفرش ماشینی پارسه کد FSM129 زمینه سرمه ای
رنگ زمینهسورمه‌ای
شانه500
متراژدوازده متری
فرممستطیل
جنس نخ پودجوت
تراکم طولی فرش1000
موجود نیست
فرش ماشینی پارسه طرح اهورا کد FSM128 زمینه سورمه ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پارسه طرح اهورا کد FSM128 زمینه سورمه ای

مدلفرش ماشینی پارسه طرح اهورا کد FSM128 زمینه سورمه ای
شانه700
متراژشش متری نه متری دوازده متری
تراکم طولی فرش2550
جنس نخ پودجوت
رنگ زمینهسورمه‌ای
فرممستطیل
موجود نیست
فرش ماشینی پارسه کدFSM127 زمینه سرمه ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پارسه کدFSM127 زمینه سرمه ای

مدلفرش ماشینی پارسه کدFSM127 زمینه سرمه ای
جنس نخ پودپلی‌استر و پنبه
رنگ زمینهسورمه‌ای
متراژشش متری نه متری دوازده متری
شانه700
فرممستطیل
تراکم طولی فرش2550
موجود نیست
فرش ماشینی پارسه کدFSM126 زمینه سورمه ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پارسه کدFSM126 زمینه سورمه ای

مدلفرش ماشینی پارسه کدFSM126 زمینه سورمه ای
رنگ زمینهسورمه‌ای
متراژشش متری نه متری دوازده متری
فرممستطیل
شانه700
تراکم طولی فرش2550
جنس نخ پودپلی‌استر و پنبه
موجود نیست
فرش ماشینی کهکشان پارسه کد FSM125 زمینه سرمه ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی کهکشان پارسه کد FSM125 زمینه سرمه ای

مدلفرش ماشینی کهکشان پارسه کد FSM125 زمینه سرمه ای
شانه700
رنگ زمینهسورمه‌ای
متراژشش متری نه متری دوازده متری
جنس نخ پودپلی‌استر و پنبه
تراکم طولی فرش2550
فرممستطیل
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
اتاقچین Otaghchin
فروشگاه اینترنتی اتاقچین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه دکوراسیون می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات دکوراسیون منزل و ادارات در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی اتاقچین با هدف ارائه جدید ترین لوازم دکوراسیون از قبیل فرش دستبافت ، صندلی اداری ، گلیم ، چراغ تزئینی ، کاغذ دیواری ، مجسمه و تندیس ، تابلو ، ساعت های تزئینی و سایر لوازم تزئینی از برند های معتبر دنیا مانند چینی زرین ایران ، پاشاباغچه ، سیکو ، دی ان دی با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه دکوراتیو فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن