محصولات سایت

فرش ماشینی دیبا Machine Made Carpet Diba

به فروشگاه اینترنتی فرش ماشینی دیبا اتاقچین خوش آمدید

فرش دیبا طرح فلورانس کرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش دیبا طرح فلورانس کرم

Diba Carpet Florance Cream

مدلفرش دیبا طرح فلورانس کرم
رنگ زمینهکرم
تراکم طولی فرش3000
فرممستطیل
شانه1000
جنس نخ پودپلی‌استر و پنبه
متراژیک و نیم متری سه متری شش متری نه متری دوازده متری
تماس بگیرید
فرش دیبا طرح نائین اروپایی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش دیبا طرح نائین اروپایی

Diba Carpet Naeen Blue

مدلفرش دیبا طرح نائین اروپایی
جنس نخ پودپلی‌استر و پنبه
تراکم طولی فرش3000
متراژشش متری نه متری دوازده متری
شانه1000
رنگ زمینهآبی
فرممستطیل
تماس بگیرید
فرش دیبا طرح ورسای فندقی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش دیبا طرح ورسای فندقی

Diba Carpet Versay Brown

مدلفرش دیبا طرح ورسای فندقی
رنگ زمینهقهوه‌ای
شانه1000
تراکم طولی فرش3000
جنس نخ پودپلی‌استر و پنبه
متراژیک و نیم متری سه متری شش متری نه متری دوازده متری
فرممستطیل
تماس بگیرید
فرش ماشینی دیبا طرح آریا کرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی دیبا طرح آریا کرم

مدلفرش ماشینی دیبا طرح آریا کرم
رنگ زمینهکرم
جنس نخ پودپنبه
شانه1000
تماس بگیرید
فرش ماشینی دیبا طرح لوتوس مسی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی دیبا طرح لوتوس مسی

مدلفرش ماشینی دیبا طرح لوتوس مسی
جنس نخ پودپنبه
شانه1000
تماس بگیرید
فرش ماشینی دیبا طرح شاه نشین زمینه کرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی دیبا طرح شاه نشین زمینه کرم

Diba carpet

مدلفرش ماشینی دیبا طرح شاه نشین زمینه کرم
جنس نخ پودپنبه
شانه1000
رنگ زمینهکرم
تماس بگیرید
فرش ماشینی دیبا طرح افسون زمینه کرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی دیبا طرح افسون زمینه کرم

مدلفرش ماشینی دیبا طرح افسون زمینه کرم
جنس نخ پودپنبه
رنگ زمینهکرم
شانه1000
تماس بگیرید
فرش ماشینی دیبا طرح فلورانس زمینه مسی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی دیبا طرح فلورانس زمینه مسی

مدلفرش ماشینی دیبا طرح فلورانس زمینه مسی
شانه1000
جنس نخ پودپنبه
متراژدوازده متری سه متری چهار متری شش متری نه متری
تماس بگیرید
فرش ماشینی دیبا طرح یادگار زمینه قهوه ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی دیبا طرح یادگار زمینه قهوه ای

مدلفرش ماشینی دیبا طرح یادگار زمینه قهوه ای
متراژچهار متری شش متری نه متری سه متری
رنگ زمینهقهوه‌ای
شانه1000
تراکم طولی فرش3000
جنس نخ پودپنبه
تماس بگیرید
فرش دیبا طرح روشا اروپایی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش دیبا طرح روشا اروپایی

Diba Carpet Rosha Blue

مدلفرش دیبا طرح روشا اروپایی
متراژیک و نیم متری سه متری شش متری نه متری دوازده متری
فرممستطیل
جنس نخ پودپلی‌استر و پنبه
رنگ زمینهآبی
تراکم طولی فرش3000
شانه1000
موجود نیست
فرش دیبا طرح روشا کرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش دیبا طرح روشا کرم

Diba Carpet Rosha Cream

مدلفرش دیبا طرح روشا کرم
رنگ زمینهکرم
فرممستطیل
متراژشش متری نه متری دوازده متری
جنس نخ پودپلی‌استر و پنبه
شانه1000
تراکم طولی فرش3000
موجود نیست
فرش ماشینی دیبا طرح آریا زمینه اروپایی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی دیبا طرح آریا زمینه اروپایی

مدلفرش ماشینی دیبا طرح آریا زمینه اروپایی
جنس نخ پودپنبه
شانه1000
رنگ زمینهآبی
موجود نیست
فرش ماشینی دیبا طرح آریا زمینه فندقی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی دیبا طرح آریا زمینه فندقی

مدلفرش ماشینی دیبا طرح آریا زمینه فندقی
متراژشش متری نه متری دوازده متری سه متری
شانه1000
رنگ زمینهقهوه‌ای
جنس نخ پودپنبه
موجود نیست
فرش ماشینی دیبا طرح لوتوس زمینه قهوه ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی دیبا طرح لوتوس زمینه قهوه ای

مدلفرش ماشینی دیبا طرح لوتوس زمینه قهوه ای
جنس نخ پودپنبه
رنگ زمینهقهوه‌ای
شانه1000
موجود نیست
فرش ماشینی دیبا طرح لوتوس زمینه کرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی دیبا طرح لوتوس زمینه کرم

Diba Capet

مدلفرش ماشینی دیبا طرح لوتوس زمینه کرم
شانه1000
رنگ زمینهکرم
جنس نخ پودپنبه
موجود نیست
فرش ماشینی دیبا طرح شاه نشین زمینه فیلی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی دیبا طرح شاه نشین زمینه فیلی

Diba Carpet

مدلفرش ماشینی دیبا طرح شاه نشین زمینه فیلی
شانه1000
رنگ زمینهکرم
جنس نخ پودپنبه
موجود نیست
فرش ماشینی دیبا طرح فلورانس زمینه ماشی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی دیبا طرح فلورانس زمینه ماشی

مدلفرش ماشینی دیبا طرح فلورانس زمینه ماشی
متراژدوازده متری سه متری چهار متری شش متری نه متری
جنس نخ پودپنبه
شانه1000
موجود نیست
فرش ماشینی دیبا طرح فلورانس زمینه قهوه ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی دیبا طرح فلورانس زمینه قهوه ای

مدلفرش ماشینی دیبا طرح فلورانس زمینه قهوه ای
متراژدوازده متری سه متری چهار متری شش متری نه متری
جنس نخ پودپنبه
رنگ زمینهقهوه‌ای
شانه1000
موجود نیست
فرش ماشینی دیبا طرح سورنا زمینه قهوه ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی دیبا طرح سورنا زمینه قهوه ای

مدلفرش ماشینی دیبا طرح سورنا زمینه قهوه ای
جنس نخ پودکنف
رنگ زمینهقهوه‌ای
متراژچهار متری شش متری نه متری پنج متری سه متری
شانه700
موجود نیست
فرش ماشینی دیبا طرح اوستا زمینه کرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی دیبا طرح اوستا زمینه کرم

مدلفرش ماشینی دیبا طرح اوستا زمینه کرم
رنگ زمینهکرم
جنس نخ پودکنف
شانه700
موجود نیست
فرش ماشینی دیبا طرح ایپک زمینه کرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی دیبا طرح ایپک زمینه کرم

مدلفرش ماشینی دیبا طرح ایپک زمینه کرم
شانه700
رنگ زمینهکرم
موجود نیست
فرش ماشینی دیبا طرح ناهید زمینه قهوه ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی دیبا طرح ناهید زمینه قهوه ای

مدلفرش ماشینی دیبا طرح ناهید زمینه قهوه ای
رنگ زمینهقهوه‌ای
شانه500
جنس نخ پودپلی‌استر
موجود نیست
فرش ماشینی دیبا طرح ویولت زمینه قهوه ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی دیبا طرح ویولت زمینه قهوه ای

مدلفرش ماشینی دیبا طرح ویولت زمینه قهوه ای
رنگ زمینهقهوه‌ای
شانه700
جنس نخ پودکنف
موجود نیست
فرش ماشینی دیبا طرح یادگار زمینه آبی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی دیبا طرح یادگار زمینه آبی

مدلفرش ماشینی دیبا طرح یادگار زمینه آبی
متراژدوازده متری چهار متری شش متری نه متری
رنگ زمینهآبی
جنس نخ پودکنف
شانه700
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
اتاقچین Otaghchin
فروشگاه اینترنتی اتاقچین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه دکوراسیون می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات دکوراسیون منزل و ادارات در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی اتاقچین با هدف ارائه جدید ترین لوازم دکوراسیون از قبیل فرش دستبافت ، صندلی اداری ، گلیم ، چراغ تزئینی ، کاغذ دیواری ، مجسمه و تندیس ، تابلو ، ساعت های تزئینی و سایر لوازم تزئینی از برند های معتبر دنیا مانند چینی زرین ایران ، پاشاباغچه ، سیکو ، دی ان دی با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه دکوراتیو فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن