محصولات سایت

فرش ماشینی پاتریس Machine Made Carpet Patriis

به فروشگاه اینترنتی فرش ماشینی پاتریس اتاقچین خوش آمدید

فرش ماشینی پاتریس طرح ریو کد 428598
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پاتریس طرح ریو کد 428598

مدلفرش ماشینی پاتریس طرح ریو کد 428598
متراژچهار متری شش متری
جنس نخ پودپلی پروپیلن هیت ست فریز
رنگ زمینهآبی
تراکم طولی فرش1500
شانه400
تماس بگیرید
فرش ماشینی پاتریس طرح سارینا زمینه مشکی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پاتریس طرح سارینا زمینه مشکی

مدلفرش ماشینی پاتریس طرح سارینا زمینه مشکی
تراکم طولی فرش3000
متراژدوازده متری چهار متری شش متری نه متری
رنگ زمینهمشکی
شانه1050
جنس نخ پودپلی‌استر و پنبه
تماس بگیرید
فرش ماشینی پاتریس طرح زنبق زرشکی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پاتریس طرح زنبق زرشکی

مدلفرش ماشینی پاتریس طرح زنبق زرشکی
فرممستطیل
شانه700
جنس نخ پودکنف
متراژچهار متری یک و نیم متری
موجود نیست
فرش ماشینی پاتریس طرح کیمیا زرشکی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پاتریس طرح کیمیا زرشکی

مدلفرش ماشینی پاتریس طرح کیمیا زرشکی
جنس نخ پودکنف
فرممستطیل
متراژچهار متری یک و نیم متری
شانه700
موجود نیست
فرش ماشینی پاتریس طرح بیتا زرشکی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پاتریس طرح بیتا زرشکی

مدلفرش ماشینی پاتریس طرح بیتا زرشکی
متراژچهار متری یک و نیم متری
فرممستطیل
جنس نخ پودکنف
شانه700
موجود نیست
فرش ماشینی پاتریس طرح کویین رنگی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پاتریس طرح کویین رنگی

مدلفرش ماشینی پاتریس طرح کویین رنگی
فرممستطیل
شانه400
متراژچهار متری یک و نیم متری
تراکم طولی فرش1500
جنس نخ پودکنف
موجود نیست
فرش ماشینی پاتریس طرح ادرین زرشکی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پاتریس طرح ادرین زرشکی

مدلفرش ماشینی پاتریس طرح ادرین زرشکی
جنس نخ پودکنف
متراژچهار متری یک و نیم متری
فرممستطیل
شانه700
موجود نیست
فرش ماشینی پاتریس طرح باب اسفنجی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پاتریس طرح باب اسفنجی

مدلفرش ماشینی پاتریس طرح باب اسفنجی
شانه400
فرممستطیل
جنس نخ پودکنف
تراکم طولی فرش1500
متراژچهار متری یک و نیم متری
موجود نیست
فرش ماشینی پاتریس طرح مداد رنگی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پاتریس طرح مداد رنگی

مدلفرش ماشینی پاتریس طرح مداد رنگی
جنس نخ پودکنف
متراژچهار متری یک و نیم متری
شانه400
فرممستطیل
تراکم طولی فرش1500
موجود نیست
فرش ماشینی پاتریس طرح ورد رنگی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پاتریس طرح ورد رنگی

مدلفرش ماشینی پاتریس طرح ورد رنگی
متراژچهار متری یک و نیم متری
فرممستطیل
جنس نخ پودکنف
تراکم طولی فرش1500
شانه400
موجود نیست
فرش ماشینی پاتریس طرح صحرا شکلاتی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پاتریس طرح صحرا شکلاتی

مدلفرش ماشینی پاتریس طرح صحرا شکلاتی
فرممستطیل
جنس نخ پودکنف
متراژچهار متری شش متری نه متری یک و نیم متری
شانه400
تراکم طولی فرش1500
موجود نیست
فرش ماشینی پاتریس طرح شش ضلعی قرمز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پاتریس طرح شش ضلعی قرمز

مدلفرش ماشینی پاتریس طرح شش ضلعی قرمز
فرممستطیل
شانه200
متراژچهار متری
تراکم طولی فرش650
موجود نیست
فرش ماشینی پاتریس طرح مستطیل طوسی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پاتریس طرح مستطیل طوسی

مدلفرش ماشینی پاتریس طرح مستطیل طوسی
متراژچهار متری
تراکم طولی فرش600
شانه200
جنس نخ پودپلی‌استر
فرممستطیل
موجود نیست
فرش ماشینی پاتریس طرح Ic900 رنگی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پاتریس طرح Ic900 رنگی

مدلفرش ماشینی پاتریس طرح Ic900 رنگی
تراکم طولی فرش1500
شانه400
فرممستطیل
متراژچهار متری
جنس نخ پودکنف
موجود نیست
فرش ماشینی پاتریس طرح Ic2000 رنگی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پاتریس طرح Ic2000 رنگی

مدلفرش ماشینی پاتریس طرح Ic2000 رنگی
متراژچهار متری
فرممستطیل
جنس نخ پودکنف
تراکم طولی فرش1500
شانه400
موجود نیست
فرش ماشینی پاتریس طرح Ic400 رنگی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پاتریس طرح Ic400 رنگی

مدلفرش ماشینی پاتریس طرح Ic400 رنگی
فرممستطیل
تراکم طولی فرش1500
متراژچهار متری
جنس نخ پودکنف
شانه400
موجود نیست
فرش ماشینی پاتریس طرح Ic200 رنگی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پاتریس طرح Ic200 رنگی

مدلفرش ماشینی پاتریس طرح Ic200 رنگی
جنس نخ پودکنف
شانه400
فرممستطیل
تراکم طولی فرش1500
متراژچهار متری
موجود نیست
فرش ماشینی پاتریس طرح گپروا رنگی گل ارا رنگی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پاتریس طرح گپروا رنگی گل ارا رنگی

مدلفرش ماشینی پاتریس طرح گپروا رنگی گل ارا رنگی
فرممستطیل
تراکم طولی فرش1500
شانه400
جنس نخ پودکنف
متراژچهار متری
موجود نیست
فرش ماشینی پاتریس طرح خاتون رنگی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پاتریس طرح خاتون رنگی

مدلفرش ماشینی پاتریس طرح خاتون رنگی
جنس نخ پودکنف
شانه400
متراژچهار متری
تراکم طولی فرش1500
فرممستطیل
موجود نیست
فرش ماشینی پاتریس طرح ر ایان رنگی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پاتریس طرح ر ایان رنگی

مدلفرش ماشینی پاتریس طرح ر ایان رنگی
تراکم طولی فرش1500
فرممستطیل
متراژچهار متری
شانه400
جنس نخ پودکنف
موجود نیست
فرش ماشینی پاتریس طرح پگاه سرمه ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پاتریس طرح پگاه سرمه ای

مدلفرش ماشینی پاتریس طرح پگاه سرمه ای
جنس نخ پودکنف
متراژچهار متری
تراکم طولی فرش1500
فرممستطیل
شانه400
موجود نیست
فرش ماشینی پاتریس طرح پامچال رنگی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پاتریس طرح پامچال رنگی

مدلفرش ماشینی پاتریس طرح پامچال رنگی
متراژچهار متری
شانه400
جنس نخ پودکنف
تراکم طولی فرش1500
فرممستطیل
موجود نیست
فرش ماشینی پاتریس طرح پروا رنگی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پاتریس طرح پروا رنگی

مدلفرش ماشینی پاتریس طرح پروا رنگی
متراژچهار متری
شانه400
فرممستطیل
جنس نخ پودکنف
تراکم طولی فرش1500
موجود نیست
فرش ماشینی پاتریس طرح خشتی زمینه کرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پاتریس طرح خشتی زمینه کرم

مدلفرش ماشینی پاتریس طرح خشتی زمینه کرم
تراکم طولی فرش3000
فرممستطیل
رنگ زمینهکرم
شانه1050
متراژچهار متری شش متری نه متری دوازده متری پنج متری سه متری یک و نیم متری
جنس نخ پودپنبه
موجود نیست
صفحه 1 از 10
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
اتاقچین Otaghchin
فروشگاه اینترنتی اتاقچین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه دکوراسیون می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات دکوراسیون منزل و ادارات در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی اتاقچین با هدف ارائه جدید ترین لوازم دکوراسیون از قبیل فرش دستبافت ، صندلی اداری ، گلیم ، چراغ تزئینی ، کاغذ دیواری ، مجسمه و تندیس ، تابلو ، ساعت های تزئینی و سایر لوازم تزئینی از برند های معتبر دنیا مانند چینی زرین ایران ، پاشاباغچه ، سیکو ، دی ان دی با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه دکوراتیو فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن